Med

Hrana

Med

Košnice u šupljim kladama ili pletare od tkane slame su fascinantne radi stoljetne priče koja govori o odnosu između čovjeka i pčela, koja seže u drugu polovicu XX. stoljeća, i to početkom proizvodnje košnica sa pokretnim saćem u području Bihaća, 1884., do danas, kad je pogotovo Hercegovina ta koja prednjači u preradi i proizvodnji meda te je na visokoj i naprednoj tehničkoj razini, spajajući poštovanje prema prirodi i napredne tehnološke procese.

Hercegovački med, zajedno sa bihaćkim je napoznatiji na Balkanu, naročito radi svojih aromatičnih svojstava i radi nezagađenog zemljišta na kojem se nalaze pčele,a karakteriše ga relativan nedostatak drvenaste nektarske vegetacije u korist travnatog rastinja. Posljedica toga je da se pčele koncentrišu na cvjetne travne vrste, otprilike njih 3700 različitih vrsta, kojih samo Bosni i Hercegovini ima više od polovice uopće poznatih u cijeloj balkanskoj regiji. Na taj način se dobija med jakog i aromatičnog mirisa koji se ogleda u livadskom medu, medu od vrijeska iz regije Livno i medu od žalfije iz opštine Trebinje, dva izvrsna proizvoda ovih teritorija.