Radimlja - Stolac

Znamenitosti

Radimlja - Stolac

Geolokacija

Fotogalerija

Opći podaci

Radimlja je napoznatiji lokalitet stećaka - srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Hercegovini .Na tom lokalitetu se nalazi 133 stećka različitih oblika i dimenzija.
Svakodnevno je dostupan za razgledavanje.
 
 
 

Grad

Stolac

Telefon

+387 (0)36 806 321