Stjepan grad - tvrđava, Blagaj

Znamenitosti

Stjepan grad - tvrđava, Blagaj

Geolokacija

Fotogalerija

Opći podaci

Srednjevjekovno zdanje - Stjepan grad,nastalo na kasnoantičkoj utvrdi ponad Blagaja je bio jedan od najvažnijih gradova u zemlji Kosača. Ovaj hercegov grad je zapravo bio gradska palača, opasana tvrdim bedemima s nazubljenim vrhovima koja su i danas vidljiva. 
U njemu je stolovao Stjepan Vukšić Kosača pa je zbog toga i dobio ime Stjepan grad. Ovaj grad je bio okosnica političkih i vojnih turbulencija hercegove zemlje sve do 1473. godine kada ga je osvojila turska vojska te je postao sjedište i rezidencija kadije.

 

Grad

Blagaj

Telefon

+387 (0)61 222 544

Website

www.hercegovina.ba