Vinari

Ulica i broj:
Put za Križevac bb
Grad:
Međugorje
Telefon:
+387 (0)36 651 210, +387 (0)63 377 305, +387 (0)63 321 933
Ulica i broj:
Paoča
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 644 102
Ulica i broj:
Gorica bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)59 259 222, +387 (0)65 940 055
Ulica i broj:
Prolog 38
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)63 322 151; +387 (0)63 687 658
Ulica i broj:
Vojvode Sinđelića 55
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 982 534
Ulica i broj:
Kralja Tvrtka 9
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 64 44 66, +387 (0)63 320 205
Ulica i broj:
Miletina
Grad:
Međugorje
Telefon:
+387 (0)36 651 138
Ulica i broj:
Dračevo bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 597 925
Ulica i broj:
Stijepana Radića bb
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)39 830 791
Ulica i broj:
Tromeđa bb
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 650 980
Ulica i broj:
Studenci
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)63 372 773
Ulica i broj:
Otok bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 563 325
Ulica i broj:
Služanj
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)63 177 198, +387 (0)63 313 953
Ulica i broj:
Crnopod
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)39 849 515
Ulica i broj:
Potpolje 51
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 642 161, +387 (0)63 893 298
Ulica i broj:
Perovića Most bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 536 389
Ulica i broj:
Paoča bb
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 329 264, +387 (0)63 369 541
Ulica i broj:
Trebižat
Grad:
Čapljina
Telefon:
+387 (0)36 805 404, +387 (0)63 350 701
Ulica i broj:
Selišta bb. Kruševo
Grad:
Mostar
Telefon:
+387 (0)36 486 286, +387 (0)63 319 535
Ulica i broj:
Lastvanski put bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 146 722, +387 (0)59 281 594
Ulica i broj:
Međugorje
Grad:
Međugorje
Telefon:
+387 (0)36 651 545, +387 (0)36 651 106, +387 (0)63 323 953
Ulica i broj:
Radišići 13
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)39 832 900, +87 (0)63 356 795
Ulica i broj:
Vasilji bb
Grad:
Međugorje
Telefon:
+387 (0)36 651 042
Ulica i broj:
Donji Hamzići, Čerin
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 36 652 023, +387 63 327 730
Ulica i broj:
Hrvatskih branitelja bb
Grad:
Stolac
Telefon:
+387 (0)36 853 143, +387 (0)36 854 663
Ulica i broj:
Cerno bb
Grad:
Ljubuški
Telefon:
+387 (0)39 842 032, +387 (0)63 329 215
Ulica i broj:
Tvrdoš bb
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)59 246 810
Ulica i broj:
Sretnice bb
Grad:
Mostar
Telefon:
+387 (0)63 427 411
Ulica i broj:
Kralja Tomislava 28
Grad:
Čitluk
Telefon:
+387 (0)36 642 232
Ulica i broj:
Hrupjela br. 28
Grad:
Trebinje
Telefon:
+387 (0)65 517 099, +387 (0)59 270 370
Ulica i broj:
Domanovići bb
Grad:
Čapljina
Telefon:
+387 (0)36 822 301, +387 (0)36 822 303

Other winaries

eng